Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2013

ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.ΕΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις - ΗΛΕΚΤΩΡ: Προσωρινός Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας

Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ένωση Εταιρειών ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις Α.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., τα μέλη της οποίας αποτελούν θυγατρικές της, ανακηρύχθηκε Προσωρινός Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) αναφορικά με το έργο «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση και Λειτουργία Υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με ΣΔΙΤ» (εφεξής το «Έργο») συνέχεια της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε υπ' αριθμόν 1/172/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓ10ΞΦ4-6Ψ3).
Το Έργο αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας οι οποίες θα αποτελούνται από:
• Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) δυναμικότητας 120.000 τόνων ετησίως.
• Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).
• 10 Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) εκ των οποίων 9 υφιστάμενοι και 1 (ο ΣΜΑ Κοζάνης) αποτελεί νέα υποδομή στο πλαίσιο του Έργου.
Σημειώνεται πως το έργο περιλαμβάνει την τεχνολογική εφαρμογή της αερόβιας επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των Συμβατικών Αποβλήτων, η οποία θα αναληφθεί από τη διεθνώς αναγνωρισμένη γερμανική εταιρεία Herhof GmbH, πάροχο τεχνολογιών αιχμής αναφορικά με τη διαχείριση απορριμμάτων με κατατεθειμένες πατέντες προστατευόμενες από δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, η οποία και αποτελεί 100% θυγατρική της εταιρείας της ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.

Το Έργο αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεδομένου ότι:
α) αποτελεί μια ολοκληρωμένη - state-of-the-art - τεχνική λύση που περιλαμβάνει την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών διαχείρισης απορριμμάτων και την εγκατάσταση του πλέον σύγχρονου εξοπλισμού
β) συμμορφώνεται με τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει και των απαιτήσεων των Τευχών του Διαγωνισμού
γ) επιτυγχάνει το μέγιστο ποσοστό ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών (35% κατά βάρος επί της ποσότητας Ανακυκλώσιμων Υλικών που θα εισέρχονται στη ΜΕΑ) που προέβλεπαν τα τεύχη καθώς και τη μέγιστη εκτροπή Βιοαποδομήσιμων Αποβλήτων - ΒΑΑ (80% κατά βάρος σε υγρή βάση των ΒΑΑ από τα Συμβατικά Απόβλητα που θα εισέρχονται στη ΜΕΑ) μεγιστοποιώντας το περιβαλλοντικό αποτέλεσμα.
Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε περίπου € 46 εκατομμύρια. Η συνολική διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης ανέρχεται σε 27 έτη εκ των οποίων 2 έτη απαιτούνταιγια την ολοκλήρωση της κατασκευής και 25 έτη αφορούν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης, μετά την έναρξη λειτουργίας του Έργου, θα αποζημιώνεται μέσω καταβολών πληρωμών διαθεσιμότητας μέχρι τη λήξη της Σύμβασης Σύμπραξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου