Αναδημοσίευση άρθρου του Ανδρέα Θεοφάνους* – «Η πραγματική εικόνα της Κύπρου σήμερα»
30/07/2015
Η πραγματική εικόνα της Κύπρου σήμερα

Αναμφίβολα η Κύπρος βιώνει σήμερα πολύ σοβαρές προκλήσεις αλλά και υπαρξιακά διλήμματα. Το Μνημόνιο παρά τις θετικές ανακοινώσεις του ΔΝΤ, των άλλων Θεσμών αλλά και της κυπριακής κυβέρνησης έχει οδηγήσει σε ζοφερά δεδομένα. Παρά τις θριαμβολογίες υπάρχει σήμερα μια σοβαρή δημογραφική αιμορραγία, μείωση των γεννήσεων, ψηλή ανεργία, σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και αυξανόμενα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Υπάρχουν επίσης συρρικνωμένοι μισθοί καθώς και μια ανακατανομή πλούτου προς τα πάνω και προς τα έξω. Διευρύνεται η φτώχια, πιέζεται η μεσαία τάξη και είμαστε ενώπιον μιας κατάστασης όπου αναμένεται νέο ξεπούλημα δημόσιου και ιδιωτικού πλούτου.