Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Ανανεώνονται οι ψηφιακοί χάρτες για το ΟΣΔΕ 2014

Μεγάλη σημασία έχει το ποιος θα διαχειρίζεται τη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ και εάν θα δοθεί και φέτος στη Neuropublic.
Η Ερατοσθένης έχει δεσμευτεί να παραδώσει το μεγαλύτερο ποσοστό των νέων δορυφορικών εικόνων (σύστημα LPIS) μέχρι τον Μάρτιο του 2014. Παράλληλα, στις 8 Ιανουαρίου έληξε η προθεσμία για την υποβολή συμμετοχής στο διαγωνισμό του έργου «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων», προϋπολογισμού 1.028.600 ευρώ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι εταιρείες που κατέθεσαν προσφορές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που υλοποιεί τον διαγωνισμό, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται η ανακοίνωση της πρόσκλησης προς τους φορείς που θέλουν να πιστοποιηθούν για τη συγκέντρωση και καταχώριση των δηλώσεων ΟΣΔΕ του 2014.
Μεγάλη σημασία έχει το ποιος θα διαχειρίζεται τη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ και εάν θα δοθεί φέτος στη Neuropublic, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Κι αυτό γιατί η ίδια εταιρεία θα εμπλέκεται τόσο στην κεντρική διαχείριση του ΟΣΔΕ, όσο και στην καταχώριση των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης, μέσω του προγράμματος ΓΑΙΑ-Επιχειρείν και της κοινής εταιρείας που σκοπεύουν να ιδρύσουν οι Τράπεζα Πειραιώς, με την ΠΑΣΕΓΕΣ και τη Neuropublic.

Τι θα κάνει η Ερατοσθένης
Αντικείμενο του έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο Ανανεωμένο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων» που ανέλαβε η Ερατοσθένης ύψους 3.210.000 ευρώ είναι:
«Η παροχή προς τους Έλληνες παραγωγούς ενός νέου ψηφιακού και ορθού υποβάθρου επί του οποίου θα μπορούν να δηλώνουν ψηφιακά την αίτησή τους για ενιαία ενίσχυση. Η πράξη θα καλύψει μέρος της ανανέωσης του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων, όπως αυτή επιβάλλεται από τη σχετική Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (δεδομένου ότι έχει παρέλθει ο χρόνος χρήσης του προηγούμενου υποβάθρου), ώστε να παρέχονται υπηρεσίες ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης από τους παραγωγούς μέσω της πύλης e-ΥπΑΑΤ με χρήση web-gis.
Το έργο αφορά τη δημιουργία ενός Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων και συνίσταται στο υποσύστημα γεωβάσης δεδομένων, στη διασύνδεση των υπηρεσιών με τους χρήστες, στην προμήθεια ορθοεικόνων και στην διανυσματοποίηση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων. Ειδικότερα, το υποσύστημα της βάσης δεδομένων περιλαμβάνει τη γεωβάση που θα απαιτηθεί και θα περιλαμβάνει τόσο τις ορθοεικόνες όσο και τις ενότητες σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές της ανανέωσης του Σ.Α.Α. Συμπληρωματικά περιλαμβάνει την προμήθεια έγχρωμων ορθοεικόνων και αφορά περιοχές που καλύπτουν το 30% της χώρας καθώς και τη διανυσματοποίηση των ενοτήτων και υποενοτήτων του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων σε περιοχές που καλύπτουν το 69% της χώρας.»


Πόσο θα αλλάξει το ΟΣΔΕ;
Αντικείμενο του έργου «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων» για το οποίο η προθεσμία έληγε στις 8 Ιανουαρίου είναι:
«Η απλούστευση της διαδικασίας του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού απαιτείται αναθεώρηση των νομοθετικών και γενικότερα των κανονιστικών ρυθμίσεων, καθώς και των πρακτικών οργάνωσης και λειτουργίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ώστε να είναι συμβατές με τις αρχές αποτελεσματικής νομοθέτησης και της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των αγροτών και αγροτικών επιχειρήσεων.
Στα πλαίσια του έργου θα υλοποιηθεί ο πλήρης ανασχεδιασμός, απλοποίηση, βελτίωση των διαδικασιών τόσο του ΟΣΔΕ όσο και των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που σχετίζονται με το ΟΣΔΕ, εξετάζοντας διαφορετικά σενάρια εκτέλεσης των διαδικασιών και αξιολογώντας τις επιπτώσεις κάθε πιθανού σεναρίου στην απόδοση του ΟΣΔΕ. Οι νέες απλοποιημένες διαδικασίες κατά την υλοποίηση της πράξης θα αποτυπωθούν με τη χρήση κατάλληλης εφαρμογής διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών την οποία θα αναπτύξει ο ανάδοχος μέσω του παρόντος έργου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου