Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 20124.2. Κάστανα και Μαρρόνια

Όπως είναι γνωστό οι καρποί της καστανιάς διακρίνονται σε κάστανα και µαρρόνια. Τα

κριτήρια µε τα οποία γίνεται αυτή η διάκριση είναι συµβατικά και στηρίζονται κυρίως στην

µορφολογία του καρπού. Στην Γαλλία ονοµάζονται µαρρόνια οι καρποί που το αµύγδαλο τους

αποτελείτε από ένα µόνο σπέρµα και κάστανα οι καρποί που το αµύγδαλο τους αποτελείτε από

στο µέσον και κάθετα προς τον άξονα του καρπού διακρίνουµε αµέσως αν το αµύγδαλο είναι

ολόκληρο (µαρρόνι) ή είναι πολύσπερµο (κάστανο). Μια ποικιλία λοιπόν παίρνει τοχαρακτηριστικό µαρρόνι όταν παρουσιάζει κάτω από 12% καρπούς µε διπλά ή περισσότερα

σπέρµατα και κάστανο όταν ξεπερνάει το 12%. Αντίθετα το µέγεθος του καρπού δεν παίζει

κανένα ρόλο στο χαρακτηριστικό αυτό και µαρρόνια ονοµάζονται και οι µικροί καρποί αρκεί

να µην έχουνε διπλά σπέρµατα.

Στην Ιταλία αντίθετα δέχονται ότι το µαρρόνι πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

- Ελλειπτικό σχήµα.

- Μεγάλο µέγεθος (λιγότεροι από 70 καρποί ανά κιλό).

- Περικάρπιο ανοιχτού αστραφτερού χρωµατισµού και µε σκοτεινές ραβδώσεις.

- Επισπέρµιο (εσωτερική επιδερµίδα) λεπτό, να αποµακρύνεται εύκολα και να µην

εισέρχεται βαθιά µέσα στο αµύγδαλο.

- Σάρκα γλυκιά, σφιχτή και ανθεκτική (να µην διασκορπίζεται στο ψήσιµο).

- Ο αχινός να περικλείει 1-2 καρπούς όχι περισσότερους.

Τα τελευταία χρόνια, λόγω των απαιτήσεων της Γαλλικής αγοράς (που είναι ο κυρίως

εισαγωγέας του ιταλικού κάστανου) για τον καθορισµό των µαρρονιών λαµβάνεται υπόψη και

το κριτήριο το διπλών σπερµάτων.

Στην χώρα µας έχει επικρατήσει να ονοµάζουν µαρρόνια τους καρπούς µε µεγάλο µέγεθος.

Αυτό δεν έχει καµία σχέση µε τα κριτήρια της παγκόσµιας αγοράς.
Καραδίμας 2011

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου