Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

Φουζικλάδιο της μηλιάς

Φουζικλάδιο της μηλιάς

Φουζικλάδιο της μηλιάς
Ασθένεια η οποία είναι διαδεδομένη σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος όπου καλλιεργούνται μηλιές. Οφείλεται στον μύκητα Venturia inaequalis. Η ατελής μορφή, που είναι και η παρασιτική φάση του παθογόνου, ονομάζεται Spilocaea pomi (συν. Fusicladium dendriticum). Ο μύκητας αυτός εκτός της μηλιάς προσβάλλει διάφορα είδη των γενών Crataegus, Sorbus, Pyracantha και την μουσμουλιά (Eriobotrya japonica). Η τέλεια μορφή του μύκητα είναι σαπροφυτική και αναπτύσσεται στα πεσμένα φύλλα στο έδαφος. Το φουζικλάδιο είναι η πιο σοβαρή ασθένεια της μηλιάς και ευθύνεται κάθε χρόνο για μεγάλο μέρος της απώλειας παραγωγής μήλων.

Συμπτώματα

Ο μύκητας προσβάλλει τους καρπούς, τα άνθη, τα φύλλα, τους μίσχους και πιο σπάνια τα πράσινα κλαδιά. Τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα της ασθένειας εμφανίζονται στα φύλλα και στους καρπούς.
Στα φύλλα αρχικά εμφανίζονται κυκλικές ή ακανόνιστες κηλίδες οι οποίες έχουν ελαιώδες χρώμα και κατά την εξέλιξη της ασθένειας γίνονται καστανές έως μαύρες και αποκτούν βελούδινη επιφάνεια. Οι κηλίδες αυτές εξελισσόμενες χάνουν την βελούδινη εμφάνιση και παίρνουν ένα μεταλλικό μαύρο χρώμα και μετατρέπονται σε ξηρές φελλώδεις και ελαφρά υπερυψωμένες περιοχές. Είναι πολύ συχνό τα πρώτα συμπτώματα να εμφανίζονται στην κάτω επιφάνεια των εκπτυσσόμενων φύλλων και εν συνεχεία και στην επάνω. Σε σοβαρές προσβολές ο αριθμός των κηλίδων ανά φύλλο είναι μεγάλος και μπορεί να εμφανίζονται ενωμένες. Τελικά τα προσβεβλημένα νεαρά φύλλα καρουλιάζουν, παραμορφώνονται και πέφτουν πρόωρα από το δένδρο με τις ανάλογες συνέπειες στην φυσιολογική ανάπτυξη του δένδρου (κυρίως επηρεάζεται η ωρίμανση του ξύλου και η δημιουργία ανθοφόρων καταβολών). Επίσης η πρόωρη φυλλόπτωση έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της αντοχής του δένδρου σε χαμηλές θερμοκρασίες. Τα φύλλα είναι ευπαθή κυρίως κατά την νεαρή τους ηλικία.
Σε αντίθεση με τα φύλλα οι καρποί είναι ευπαθείς σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους έως και την συγκομιδή. Στους καρπούς τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται με την μορφή επιφανειακών κυκλικών υπερυψωμένων κηλίδων με καστανό χρώμα και λίγο αργότερα με βελούδινη υφή (καπνώδες επίχρισμα). Κατά την εξέλιξη της ασθένειας οι κηλίδες αποκτούν φελλώδη υφή και εμφανίζουν βαθειές ρωγμές. Το καπνώδες επίχρισμα είναι στην ουσία οι βραχείς και πολυάριθμοι κονιδιοφόροι του μύκητα οι οποίοι εμφανίζονται μετά την διάρρηξη της εφυμενίδας.
Οι καρποί που προσβάλλονται σε πρώιμο στάδιο (πριν αποκτήσουν το τελικό τους μέγεθος) συνήθως παραμορφώνονται και πέφτουν πρόωρα (απώλεια παραγωγής). Αντίθετα εάν προσβληθούν αφού έχουν αποκτήσει το τελικό τους μέγεθος αποκτούν μικρές ή μεγάλες επιφανειακές εσχαρώσεις (ανάλογα με την ένταση της προσβολής) που συνοδεύονται από αντίστοιχη μείωση της εμπορικής αξίας του προϊόντος.
Ακόμα και κατά το στάδιο της αποθήκευσης μπορεί να εμφανιστεί μόλυνση των μήλων από τον μύκητα Venturia inaequalis. Στις περιπτώσεεις αυτές η μόλυνση συνέβει κατά την συγκομιδή ή λίγο πριν και τα συμπτώματα εμφανίζονται κατά την αποθήκευση.

Συνθήκες ανάπτυξης και εξάπλωσης

Ο μύκητας διαχειμάζει στα προσβεβλημένα φύλλα στο έδαφος. Στα πεσμένα φύλλα το χειμώνα σχηματίζει ταπεριθήκιά του, τα οποία ωριμάζουν την άνοιξη σχεδόν ταυτόχρονα με την έκπτυξη των οφθαλμών της μηλιάς. Όταν λοιπόν τα περιθήκια του μύκητα είναι ώριμα (άνοιξη) αρχίζουν να απορροφούν νερό με αποτέλεσμα να διογκώνονται και να εκτοξεύονται τα ασκοπόρια του μύκητα εκτός των περιθηκίων και σε απόσταση περίπου 5cm. Τα ασκοπόρια κατά την έξοδό τους από τα περιθήκια παρασύρονται από τον αέρα και διασπείρωνται. Τα ασκοπόρια είναι ξηροσπόρια και μπορούν να μεταφερθούν με την βοήθεια του αέρα σε μεγάλες αποστάσεις (μερικά χιλιόμετρα) και να προκαλέσουν τις νέες μολύνσεις. Οι μολύνσεις αυτές ονομάζονται πρωτογενείς ήαρχικές. Η ωρίμανση των περιθηκίων γίνεται σταδιακά και η απελευθέρωση των ασκοπορίων διαρκεί 5-7 εβδομάδες (έως τα τέλη Μαΐου).
Μόλις το ασκοπόριο βρεθεί επάνω σε ευπαθή πράσινη επιφάνεια και μόνο όταν η επιφάνεια αυτή είναι βρεγμένη, αυτό βλαστάνει και μολύνει την φυτική επιφάνεια. Ο χρόνος που είναι απαραίτητος για την πραγματοποίηση της μόλυνσης επηρεάζεται από την θερμοκρασία που επικρατεί. Σε θερμοκρασία 16-24oC η μόλυνση συμβαίνει εντός 9 ωρών και ο χρόνος επώασης της ασθένειας είναι 9-10 ημέρες (Πίνακας 1). Με βάση τον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 1) μπορεί να γίνει πρόγνωση του κινδύνου και της σοβαρότητας αυτού συγκεντρώνοντας στοιχεία που αφορούν την θερμοκρασία και την διάρκεια διαβροχής των φύλλων.
Πίνακας 1: Απαραίτητη διάρκεια διαβροχής των φύλλων της μηλιάς σε σχέση με την θερμοκρασία για την μόλυνσή τους από τα ασκοσπόρια του μύκητα Venturia inaequalis και ο αντίστοιχος χρόνος επώασης.
Μέση Θερμοκρασία (oC)Διάρκεια διαβροχής επιφάνειας (ώρες)Χρόνος επώασης (ημέρες)
ΕλαφριάΜέτριαΣοβαρή
25,5131726
25,0111421
24,591219
17,0-24,0912189
16,59121910
16,09132010
15,59 και 1/2132011
15,010132112
14,510142112
14,010142213
13,511152213
13,011162414
12,011 και 1/2162414
11,512172515
11,012182615
10,513182716
10,014192916
9,514 και 1/2203017
9,015203017
8,5172335
8,0192538
7,0202741
6,5223045
6,0253451
5,5304060
0,5-5,0
Μετά τις 9-17 ημέρες (ανάλογα με την θερμοκρασία) από την μόλυνση εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα της προσβολής, οι χαρακτηριστικές κηλίδες. Επί των κηλίδων, εφόσον υπάρχει υψηλή σχετική υγρασία, σχηματίζονται οι κονιδιοφόροι και τα κονίδια του μύκητα. Τα κονίδια του μύκητα μετά την απελευθέρωσή τους διασπείρωνται με την βοήθεια της βροχής σε μικρές αποστάσεις και προκαλούν τις δευτερογενείς μολύνσεις. Για την βλάστηση των κονιδίων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη σταγόνας νερού. Με τον ίδιο τρόπο παράγονται συνεχώς κονίδια του μύκητα με αποτέλεσμα να υπάρχει μόλυσμα καθ' όλη την καλλιεργητική περίοδο και κατά την συγκομιδή.
Γενικά η ασθένεια ευνοείται από την υγρή και νεφοσκεπής άνοιξη (απελευθέρωση ασκοσπορίων) και από τα υγρά και βροχερά καλοκαίρια.
Σε σπάνιες περιπτώσεις ο μύκητας επιβιώνει ως μυκήλιο σε έλκη των βλαστών και κλάδων ορισμένων ευαίσθητων ποικιλιών.

Καταπολέμηση

Η πιο αποτελεσματική μέθοδος αντιμετώπισης του φουζικλάδιου είναι η διεξαγωγή προληπτικών ή και κατασταλτικών ψεκασμών των δένδρων με κατάλληλα σκευάσματα, επαφής ή διασυστηματικά. Παρ' όλα αυτά όμως θα πρέπει να ακολουθούνται και κάποιες καλλιεργητικές και άλλες πρακτικές που στοχεύουν στην μείωση των μολυσμάτων και στην δημιουργία συνθηκών που δεν ευνοούν τις μολύνσεις. Τέτοιες πρακτικές είναι οι εξής:
  • Η καταστροφή των περιθηκίων αποτελεί το πρώτο βήμα για την μείωση των μολυσμάτων που θα προκαλέσουν τις αρχικές μολύνσεις. Επειδή τα ασκοσπόρια όμως μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις, για να είναι αποτελεσματικό αυτό το μέτρο θα πρέπει να εφαρμόζεται σε όλα τα δενδροκομία μιας περιοχής. Η καταστροφή των περιθηκίων γίνεται είτε με όργωμα και παράχωμα των φύλλων είτε με ψεκασμό των πεσμένων φύλλων με κατάλληλο μυκητοκτόνο σκεύασμα. Επίσης σε πειραματικό στάδιο έχει δοκιμαστεί η χρήση ανταγωνιστικών μυκήτων και άλλων μικροοργανισμών.
  • Λήψη καλλιεργητικών μέτρων με στόχο την μείωση της υγρασίας στην κόμη των δένδρων. Είναι πολύ σημαντικό η κόμη να αερίζεται απρόσκοπτα για να μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος που τα φύλλα παραμένουν βρεγμένα μετά από βροχή ή και την πρωινή δροσιά. Τέτοια μέτρα είναι η επιλογή επικλινών εδαφών, η αραιή φύτευση και τα ορθά κλαδέματα.
  • Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών κατά την εγκατάσταση του οπωρώνα. Ποικιλίες όπως οι Enterprise, Freedom, Gold Rush, Jonafree, Liberty, Pristine, and Redfree παρουσιάζουν καλή αντοχή στο φουζικλάδιο και ταυτόχρονα είναι αποδεκτές τόσο από τους παραγωγούς όσο και από τους καταναλωτές.
Όπως προαναφέραμε όμως η καταπολέμηση του φουζικλάδιου της μηλιάς βασίζεται στην διεξαγωγή ψεκασμών με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα. Πολύ κρίσιμο στάδιο για την επιτυχή καταπολέμηση του φουζικλάδιου είναι η περίοδο από το φούσκωμα των ματιών έως και τα τέλη Μάϊου κατά την οποία συμβαίνουν οι πρωτογενείς μολύνσεις. Εφόσον κατά την περίοδο αυτή ο οπωρώνας προστατευτεί αποτελεσματικά ο κίνδυνος μολύνσεων μειώνεται και για το υπόλοιπο της καλλιεργητικής περιόδου διότι αφενός τα μολύσματα θα είναι πολύ λίγα και αφετέρου οι καιρικές συνθήκες και το στάδιο ανάπτυξης των δένδρων δεν είναι τα ιδανικά για μολύνσεις.
Για την επιλογή του σωστού χρόνου επέμβασης επιβάλλεται η παρακολούθηση των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων τα οποία εκδίδονται για την κάθε περιοχή. Εάν η περιοχή μας δεν συμπεριλαμβάνεται στα δελτία αυτά τότε συνιστώνται οι εξείς επεμβάσεις:
  1. Κατά το στάδιο της πράσινης κορυφής (BBCH 56).
  2. Κατά το στάδιο της ρόδινης κορυφής (BBCH 57).
  3. Όταν το 75% των πετάλων έχει πέσει (BBCH 67).
Εφόσον ο καιρός είναι βροχερός και ο κίνδυνος μολύνσεων είναι υψηλός, οι ψεκασμοί συνεχίζονται. Επίσης όταν το καλοκαίρι είναι βροχερό συνιστώνται 1-2 ψεκασμοί καλύψεως των καρπών και εφόσον οι υγρές συνθήκες συνεχίζονται μπορεί να χρειαστεί ψεκασμός και λίγο πριν τη συγκομιδή για την προστασία των καρπών. Οι ψεκασμοί κοντά στην συγκομιδή χρειάζονται προσοχή, το επιλεγμένο σκεύασμα πρέπει να έχει μικρή υπολλειματικότητα.

ΠΗΓΕΣ
Εγκεκριμένες δραστικές (Σεπτέμβριος 2014)
Μηλιά
Bacillus subtilis strain qst 713boscalidcalcium copper sulfatecaptancopper hydroxidecopper oxide,copper oxychloridecyproconazolecyprodinildifenoconazoledithianondodinefenbuconazolefludioxonil,fluopyramfluquinconazolefolpetkresoxim-methyllaminarinmancozebmetirammyclobutanilpropineb,pyraclostrobinpyrimethanilsulphurtebuconazolethiophanate-methylthiramtriadimenoltrifloxystrobin,ziram
Μουσμουλιά
copper oxychloridedifenoconazoledodinemyclobutanil

Φωτογραφικό άλμπουμ

ΠΗΓΕΣ
http://www.greensupport.gr/library/plants-diseases/fungal-diseases/639-fouzikladio-tis-milias

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου