Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

Πιλοτικό πρόγραμμα αντιχαλαζικών σε μύρτιλλα


Πιλοτικό πρόγραμμα προστασίας της καλλιέργειας του μύρτιλλου από το χαλάζι με αντιχαλαζικά δίχτυα ξεκινά ο ΕΛΓΑ, σύμφωνα με απόφαση του οργανισμού, με την οποία εγκρίθηκε η σχετική πίστωση ύψους 19.840 ευρώ.
Ειδικότερα η απόφαση αναφέρει ότι «Δεσμεύτηκε πίστωση ύψους 19.840 ευρώ για την πληρωμή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), Ειδικός Φορέας 1765, Κ.Λ. 16.12.001 οικονομικό έτος 2016, από τον οργανισμό.

Η πίστωση αφορά πραγματοποίηση πιλοτικού προγράμματος προστασίας της καλλιέργειας του μύρτιλλου από το χαλάζι με αντιχαλαζικά δίχτυα».

http://www.agronews.gr/

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση με τη Δέσμευση πίστωσης για πιλοτικό πρόγραμμα αντιχαλαζικών σε μύρτιλλα.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου